xc  xc bn  kl    jj
öä  dfg  nh       

 

ee   gh    gz   
           
df    kl    ju   
           
 

 

gh hj     jk  
           

 

rr   kl     lö